Prosjekt

Illustrasjon av godkjenningsportalen

Godkjenningsportal for PC-ordninga for elevar

For Rogaland Fylkeskommune heart

Fylkeskommunen gir økonomisk støtte til PC til alle elevar som har rett på plass på ein offentleg vidaregåande skule. Me har laga ei løysing som sikrar at alle som har rett på støtte får det, pluss at den gir mindre manuelt arbeid.

Studio Oker sitt studio

Vakre og varige nettsider for Studio Oker

I samarbeid med Studio Oker & Niklas Rosén heart

Studio Oker lagar design som varer, og som får fram det unike i kvart produkt og hos kvar kunde. På sine eigne nettsider har dei fått hjelp av designaren Niklas Rosén til å formidla det unike i alle arbeidene sine.

Havfram hav

Vind i segla for Havfram.com

I samarbeid med Fasett heart

Sammen med Fasett har vi hjulpet Havfram med transformasjonen fra et olje- og gasselskap til et selskap som satser på havvind.

Nordic Edge

Fem nettsider i ei for Nordic Edge

Grafisk design av Raymond i Hooray Studio heart

Smarte nettsider til ein organisasjon som er pådrivar for smartare byar og samfunn – same bakside, kledd i fem ulike draktar.

Holon

Nye nettsider for Holon

I samarbeid med Studio Oker heart

Arkitektfirmaet Holon lagar arkitektur som bryr seg, og dette ville me óg at nettsidene skulle bry seg om.

Fleire kundar og prosjekt

  • CRM-løysning for seljarar i Nordea
  • Digitale årsrapportar for Stavanger kommune
  • Nye nettsider for GAPO, i samarbeid med Studio Oker