Kvar finn du raskt den næraste parkeringsplassen i Stavanger? Stavanger-parkering.no gir deg svaret.
44
105
171
Forsiden til stavangerparkering.no
Det å finna ein ledig parkeringsplass er den viktigaste oppgåva på nettsidene og kartet med parkeringsplassar er det første du ser når du kjem til stavanger-parkering.no.
Stavanger Parkering på mobil

Nettsida fungerar sjølvsagt like bra på mobilen som på større skjermar. Så har du ikkje med deg laptopen i bilen på jakt etter parkeringsplass, så går det veldig bra.

Illustrasjoner på stavanger-parkering.no

Dei detaljrike og vakre teikningane i løysinga er laga av illustratør Berit Sømme. Me har optimalisert dei for rask og skarp visning.

44
105
171
stavangerparkering.no på laptop
Basert på digitale skisser frå procontra detaljerte me ut korleis løysinga skulle fungera, og korleis grensesnittet for å finna parkering skulle bli så enkelt som mogleg.

Løysinga er satt opp i WordPress. Det er verdas mest brukte publiseringsløysing, av ein grunn – den tilrettelegg for enkle brukargrensesnitt, samstundes som den gjer det veldig lett å halda god orden på baksida og gjera oppdateringar i alt innhaldet.
Stavanger Parkering viser deg nærmeste parkeringsplass

For å vise kart brukar vi Google Maps. Òg ei av dei mest brukte kartløysingane som finst, og Google jobbar stadig med å gjera den enno betre. Navigasjonen i kartet er beheldt slik brukarane er vane med, men me har brukt Stavanger Parkering sine former og fargar for å visa parkeringsplassar.

Geolokasjon visar automatisk din næraste parkering. Og for å vera sikker på at det er ledige plassar til deg har me laga ein integrasjon mot parkeringshuset som alltid viser oppdatert tal på ledige plasser.

Nordic Edge

Fem nettsider i ei for Nordic Edge

Grafisk design av Raymond i Hooray Studio heart

Smarte nettsider til ein organisasjon som er pådrivar for smartare byar og samfunn – same bakside, kledd i fem ulike draktar.

Holon

Nye nettsider for Holon

I samarbeid med Studio Oker heart

Arkitektfirmaet Holon lagar arkitektur som bryr seg, og dette ville me óg at nettsidene skulle bry seg om.