Arkitektbyrået Helen & Hard er blant dei leiande i Skandinavia innan arkitektur i tre. Materialet og strukturen i trevirket ville me få med over på nettsidene.
218
209
201
Forside helenhard.no
Bilete, fargar, og til og med skrifttypen, valt ut av Studio Oker, er med på å understreka at arkitektbyrået er ekspertar på trevirke.

Handteikna skisser er eit viktig arbeidsverktøy for arkitektbyrået og me har lagt inn animasjoner av skisser som tar form i bakgrunnen.

218
209
201
Prosjekter på helenhard.no
Prosjekta som Helen & Hard har arbeida med vert vist med store, fine bilder. Slik får me vist fram både kvaliteten og materialbruken i prosjekta.
Priser på helenhard.no

Alt innhaldet er sjølvsagt enkelt å oppdatera for Helen & Hard i WordPress. Som når dei vinn ein ny pris for eit av sine prosjekt er det fort gjort å legga den til i lista.

Holon

Nye nettsider for Holon

I samarbeid med Studio Oker heart

Arkitektfirmaet Holon lagar arkitektur som bryr seg, og dette ville me óg at nettsidene skulle bry seg om.