Studio Oker lager design som varer, og som får fram det unike i hvert produkt og hos hver kunde. På sine egne nettsider har de fått hjelp av designeren Niklas Rosén til å formidle det unike i alle arbeidene sine.
0
0
0
Det viktigste for Studio Oker er å vise fram det de gjør for sine kunder. Videovisningen på forsiden gir deg visuelle smakebiter fra prosjektene. Videoene er spesiallaget både i en horisontal visning for større skjermer, og i en vertikal visning for mobilskjermer, for å gi et best mulig inntrykk basert på den skjermstørrelsen du har. Dette løses enkelt i WordPress ved å ha et eget felt for mobilvideo. Dersom mobilvideo er lagt inn blir denne vist for skjermstørrelser under 1040 pixler.

Gjennomtenkt typografi er et kjennetegn med alt Studio Oker lager. Dette kommer også til syne på deres egne nettsider, der de har valgt fonten Next, designet av det sveitsiske skriftforlaget, Optimo. Typografien kommer til sin rett i de store overskriftene som vi animerer inn. For å få et optimalt tempo på animasjonen, animeres hvert ord inn for seg. Overskriften blir lagt inn på vanlig måte i WordPress, så splitter vi i etterkant teksten i ord og finjusterer animasjonen.

En av de fine detaljene er sekundene som tikker fra når Studio Oker ble etablert. For å få til dette har vi brukt et JavaScript-bibliotek som heter Moment.js. Startdatoen for prosjektet blir lagt inn på hvert prosjekt i WordPress. Datoen blir så hentet ut, sendt inn i en funksjon som finner differansen fra dagens dato og viser datoen på en forståelig måte. Denne blir oppdatert hvert sekund.

0
0
0
Hvert prosjekt settes opp ved hjelp av fleksible moduler/blokker i WordPress. For å gjøre hvert case mer særegent kan profilfargen til kunden bli lagt inn som bakgrunnsfarge bak overskriften. Etterhvert som du skroller nedover og går i dybden på prosjektet glir bakgrunnsfargen over i hvitt.
Nattmodus på nettsidene til Studio Oker

Dersom du surfer på nettet etter mørkets frembrudd, så kan du fra klokken 20 se på nettsidene til Studio Oker i nattmodus. Da bytter det om fra å være svart tekst på hvit bakgrunn til hvit tekst på svart bakgrunn.