Easee lager ladere som er enkle og elegante. Sammen med Studio Oker har vi sørget for at nettsidene også skal være det.
0
90
255
Forside easee.no
Easee lager laderoboter med høyteknologiske baksider og enkle og lekre fronter – vi har gjort det samme på nettsidene deres.
Velg lokasjon på easee.no

Easee er i rask internasjonal vekst, og de har nettsider på flere språk for ulike land. Vi har satt det opp som en multi-site løsning i WordPress. Det betyr at alle sidene kan styres fra samme sted, og man kan krysspublisere artikler og nyheter.

easee.no - forhandlerliste

For at alle raskt og enkelt skal finne ut hvor de kan få tak i laderobotene til Easee har vi laget en integrasjon mot salgssystemet SalesForce. Alle forhandlerne blir listet ut basert på din lokasjon, og vi viser dem i Google Maps slik at du kan finne den som er nærmest deg.