Easee lagar ladarar som er enkle og elegante. Saman med Studio Oker har me sørga for at nettsidene óg skal vera det.
0
90
255
Forside easee.no
Easee lagar laderobotar med høgteknologiske baksider og enkle og lekre frontar – me har gjort det same på nettsidene deira.
Velg lokasjon på easee.no

Easee er i rask internasjonal vekst, og dei har nettsider på fleire språk for ulike land. Me har satt det opp som ei multi-site løysing i WordPress. Det betyr at alle sidene kan styrast fra same stad, og du kan krysspublisera artiklar og nyheiter.

easee.no - forhandlerliste

For at alle raskt og enkelt skal finna ut kvar dei kan få tak i laderobotane til Easee har me laga ein integrasjon mot salssystemet SalesForce. Alle forhandlarane vert lista ut basert på din lokasjon, og me visar dei i Google Maps slik at du kan finna den som er nærast deg.