Smarte nettsider til ein organisasjon som er pådrivar for smartare byar og samfunn – same bakside, kledd i fem ulike draktar.
219
10
41
Nordic Edge nettsider på laptop
Nordic Edge er mor-organisasjonen, og jobbar for smart-byutvikling gjennom dei fire underorganisasjonane sine.
Nordic Edge profilfarger

Nordic Edge har fire underorganisasjonar; Smart City Innovation Cluster, Vital Infrastructure Arena (VIA), Innoasis og Nordic Edge Expo. For å gi kvar side sitt særpreg har kvar av dei fire underorganisasjonane sin eigen profilfarge og logo. Ellers er designsystemet bygd opp heilt likt.

Nordic Edge WordPress

Administrasjonen til Nordic Edge jobbar litt på kryss og tvers av dei ulike underorganisasjonane, så det å ha ein felles plattform for oppdateringar og justeringar er ein stor fordel. Baksida i WordPress gir redaktørane tilgang til alt innhaldet, medan det for brukarane vert opplevd som 5 separate nettstader.

48
82
150
Nyhetsmodul på nordicedge.org
Arrangement og nyheitssaker vert publisert ein felles stad for alle organisasjonane og tag-a med kvar dei skal visast. Slik kan alle arrangement og nyheiter visast på nordicedge.org, og du kan velja kva for nokre av undersidene som skal visa dei.
Holon

Nye nettsider for Holon

I samarbeid med Studio Oker heart

Arkitektfirmaet Holon lagar arkitektur som bryr seg, og dette ville me óg at nettsidene skulle bry seg om.