Digitalt påfyll – med kaffi og skjeva

Frukosttreff for alle som lagar, eller treng, digitale ting heart
Frukosttreffa føregår i nydelege lokaler hos Rits kafé og vinstove. Det er frukost og mingling frå 08–08:30 og digitalt påfyll frå ein fagperson frå 08:30–09.
Illustrasjon av kaffikopp
Digitalt påfyll med Boost.ai
Bilete frå Digitalt Påfyll med Boost.ai i januar 2023