Me gir deg svaret med ei interaktiv visualisering av energiforbruk og korleis energien flyttar seg mellom ulike bygg og kjelder.
42
75
155
Energisentralen nytter lokale fornybare energikjelder til å produsera og distribuera varme og kjøling til tre kommunale bygg; rådhuset, svømmehallen og administrasjonsbygget. I visualiseringa for Energisentralen kan du sjå korleis denne energien rørar på seg.
Økosystemet rundt energisentralen

Me har laga integrasjonar for å kunna henta ut data frå ulike sensorar. Visualiseringa viser for eksempel live-temperaturar for ulike stader i sentralen til ei kvar  tid.

Tabell over energiforbruk

I tillegg til visualiseringane kan du óg sjå alle tala direkte i tabellar. Tala vert oppdatert automatisk og fortløpande.