Arkitektfirmaet Holon lagar arkitektur som bryr seg, og dette ville me óg at nettsidene skulle bry seg om.
51
51
51
Arkitektbyrået Holon vart til då tre arkitektfirma slo seg saman til eitt – derav Holon; noko som på same tid er både ein heilheit og ein del. Animasjonen av logoen, laga av Studio Oker, er med over på nettsidene og viser nettopp dette, noko som både er ein del og ein heilheit.
Holon prosjekter

Arkitekturen til Holon er i særklasse, og dei ulike prosjekta deira er det som vert løfta fram på nettsidene.