Me lagar nettsider appar digitale produkt integrasjonar program digitale tenester grensesnitt som folk elskar Hjerte

Illustrasjon av godkjenningsportalen

Godkjenningsportal for PC-ordninga for elevar

For Rogaland Fylkeskommune heart

Fylkeskommunen gir økonomisk støtte til PC til alle elevar som har rett på plass på ein offentleg vidaregåande skule. Me har laga ei løysing som sikrar at alle som har rett på støtte får det, pluss at den gir mindre manuelt arbeid.

Studio Oker sitt studio

Vakre og varige nettsider for Studio Oker

I samarbeid med Studio Oker & Niklas Rosén heart

Studio Oker lagar design som varer, og som får fram det unike i kvart produkt og hos kvar kunde. På sine eigne nettsider har dei fått hjelp av designaren Niklas Rosén til å formidla det unike i alle arbeidene sine.

Andre kundar me har jobba med

  • CRM-løysning for seljarar i Nordea
  • Digitale årsrapportar for Stavanger kommune
  • Nye nettsider for GAPO, i samarbeid med Studio Oker
Stemningsbilde av kontoret til Grensesnitt