Om oss

Hei! Har du lyst til å jobba med oss?

Bjørnar Tollaksen er dagleg leiar (og utviklar) og kan svara på det meste:
bjornar@grensesnitt.no
911 00 918

Treng du hjelp?
Er du allereie kunde hos oss kan du kontakta oss på support@grensesnitt.no og du får hjelp hos fleire av våre gode utviklarar.

Me er Grensesnitt. Me vert glade av å hjelpa deg med å få ein enklare og meir effektiv kvardag heart

Grensesnitt vart starta av Bjørnar i 2018. Han hadde eit ønske om å hjelpa folk å laga bra digitale løysningar, og det har han fått med seg nokon fleire til å gjera. Saman sit me i 13. etasje i Høghuset på Bryne og nyt utsikta over Jæren når me ikkje kikkar konsentrert på skjermane våre.

Bjørnar

Bjørnar Tollaksen

Bjørnar har jobba med nettsider og webapplikasjoner sidan han var ungdom. Då han fylte 18 år etablerte han eit enkeltpersonføretak for å byrja å jobba for ulike kundar. Bjørnar er over snittet oppteken av design, og jobbar tett med dyktige designarar for å laga nettsider og andre digitale løysingar av høg kvalitet.

Kjernekompetanse

 • WordPress-nettsider
 • Webapplikasjonar
 • Frontend-utvikling
 • Mobilapp-utvikling

Teknologiar

 • WordPress
 • HTML/CSS/JavaScript
 • React
 • Angular
 • Node.js
 • SQL (MySQL, MSSQL, Oracle)
 • Swift/ Objective-C/ iOS
 • Java/Android
Marek

Marek Ziolkowski

Marek jobbar med den daglege drifta i Grensesnitt, og sørger for at alle trivst best mogleg hos oss. Med eit auge for detaljar og ei genuin interesse for å levera den beste brukaropplevinga, bidrar Marek til at Grensesnitt leverar høg kvalitet i alle ledd. Marek har ei utdanning innan økonomi, men har jobba med IT-faget sidan 2005.

Kjernekompetanse

 • Teamledelse & HR
 • Prosjektledelse
 • Smidig/agil utvikling
 • Azure Devops
 • Fotografi og visuell kommunikasjon

Teknologiar og program

 • WordPress
 • HTML
 • Adobe-pakken
Vegard

Vegard Hanssen

Vegard Hanssen har jobba med både utvikling og drift i 20 år. Han har hatt driftsansvar for XaitPorter – eit forretningskritisk system for anbodsprosessar for olje- og energisektoren (m.m.). Han er over snittet interessert i sudoku, og har gitt ut over 40 bøker om sudoku gjennom Cappelen Damm. Vegard er vårt Mensa-medlem som tar komplekse algoritmeoppgåver på strak arm.

Kjernekompetanse

 • Webapplikasjonar
 • Backend-utvikling
 • Algoritmar
 • Database
 • Mobilapp-utvikling

Teknologiar

 • React
 • Angular
 • Node.js
 • SQL (MySQL, MSSQL, Oracle)
 • Swift/iOS
 • Java/Android
Martha

Martha Lyngnes

Bakgrunnen som industridesignar gjer at Martha er særs oppteken av å laga godt designa løysingar som er enkle og effektive å bruka. Ho likar godt å setja seg inn i nye bransjar og er ikkje framand for komplekse utfordringar. Basert på forståinga av utfordringa, kombinerar og balanserar ho forretningsmål og brukaroppgåver og drar dette over i konkrete skisser og digitale prototypar. Før ho kom til oss i Grensesnitt har Martha jobba i 13 år i Netlife Design i Oslo, eit av Noregs fremste digitalbyrå.

Kjernekompetanse

 • Fasilitering av arbeidsmøte
 • Brukarundersøkingar (intervju, observasjon i felt, brukarreiser)
 • Designsprintar (Google Design Sprint)
 • Konseptutvikling
 • Prototyping og designskisser
 • Brukartesting

Teknologiar og program

 • Adobe-pakka
 • Figma, Sketch og andre prototypingsverktøy
 • HTML/CSS
Bjørn

Bjørn Varga Salte

Bjørn har jobba i reklame- og kommunikasjonsbyrå i 5 år som utviklar og designar. Han har laga kunstinstallasjoner, portalsider, kampanjesider, spel, quiz for kundar og designarar med stormannsgalskap. Bjørn trivst best når han får jobba med sprø idear og kundar som forstår verdien av godt design.

Kjernekompetanse

 • Digital design
 • WordPress-nettsider
 • Craft-nettsider
 • Frontend-utvikling
 • Sprø idear
 • Konseptutvikling
 • Prototyping

Teknologiar og program

 • Adobe-pakka
 • WordPress
 • Craft Cms
 • Javascript
 • Figma
Hege

Hege Nielsen

Hege er utdanna dataingeniør frå UiS, og ønsker med denne bakgrunnen å kunna bidra med ny kunnskap. Ho er veldig interessert i webteknologiar og er oppteken av design og brukaropplevingar. I hovudsak jobbar ho med WordPress-løysinger der hovudmålet alltid er fornøgde kundar og brukarar.

Kjernekompetanse

 • Webapplikasjonar
 • Frontend-utvikling

Teknologiar

 • WordPress
 • HTML/CSS
 • JavaScript
 • Adobe-pakken
Lukas

Lukas Strociak

Lukas er sjølvlært kodar og har tidlegare jobba innanfor filmbransjen og med foto-retusjering. Dette har gitt han eit skarpt blikk for visuelle detaljar, og dette brukar han til å lage elegante, digitale løysingar for våre kvalitetsmedvitne kundar.

Kjernekompetanse

 • Frontend-utvikling
 • Webapplikasjonar

Teknologiar

 • React
 • JavaScript
 • TypeScript
 • HTML/CSS
Lisa

Lisa Ingemann

Lisa har studert japansk kultur og språk, 3D-modellering, animasjon og front-end utvikling. Ho likar alt frå «over the top» spanande løysingar med ville utfordringar til minimalistisk design med god brukarvenlegheit.

Kjernekompetanse

 • Frontend-utvikling
 • Webapplikasjonar

Teknologiar og program

 • Adobe-pakken
 • HTML/CSS
 • JavaScript
 • React
 • WordPress
Bilde av Runar

Runar Serigstad

Runar har ein bachelor i datateknologi fra UiB. Tidlegare har han jobba 3 år som utviklar for fintech-selskapet Stacc i Bergen, og før det 2 år med transportplanleggingssystemet til Zendera i Oslo. Runar trivst best i backendkoden og likar gode teknologiske utfordringar.

Kjernekompetanse

 • Webapplikasjonar
 • Skytenester
 • Backend-utvikling
 • Databasar
 • Business Process Modeling (BPM)

Teknologiar

 • Kubernetes
 • Node.js
 • Go
 • SQL
 • React
 • Java
Bilde av Henning

Henning Berge

Henning har ein bachelor i informasjon- og kommunikasjonsteknologi frå UiB. Gjennom heile utdanninga har han arbeida 2 år hos Zendera som frontendutviklar, og 2 år hos Styreportalen som fullstackutviklar. Henning er alltid klar for nye utfordringar og likar å prøva ut nye teknologiar for å løysa dei.

Kjernekompentanse

 • Webutvikling (React)
 • Mobilutvikling (React Native)
 • Firebase

Teknologiar

 • React
 • React Native
 • Typescript
 • Rust
 • Jenkins
Andrea Larsen

Andrea Sletta Larsen

Andrea har fagbrev innan grafisk design og frontendutvikling. Ho er oppteken av å skapa nettsider og digitale løysingar som både er visuelt fine og brukarvenlege – både på framsida og på baksida. Andrea trivst med eit høgt tempo og tar kreative utfordringar på strak arm.

Kjernekompentanse

 • Webutvikling (React)
 • Frontendutvikling
 • Webdesign
 • Prototyping

Teknologiar

 • Adobe-pakka
 • HTML/CSS
 • Javascript
 • React
Astrid Rommerud

Astrid Rommerud

Astrid har fagskulegrad i UX design. I tillegg har ho ei mastergrad i musikkvitanskap og etterutdanning i prosjektleiing. I mastergraden brukte ho kvalitative intervju som primærmetode, og er godt driven i brukarundersøkingar og analysar av dei. Ho har jobba mykje med nettsider og tekniske løysingar i ulike bransjar, og er derfor god til å setja seg inn i kva for nokre behov og utfordringar forskjellige bransjar har. Astrid har erfaring med redaktørrolla i WordPress, og kjenner derfor oppsettet godt.

Kjernekompentanse

 • Brukarundersøkingar og analysar (intervju, litteratursøk, spørreundersøkingar)
 • Designskisser og prototyping
 • Brukartesting
 • Prosjektleiing
 • Strategi og rådgivning

Teknologiar

 • Figma
 • Adobe-pakka
 • WordPress
Sindre Åtland

Sindre Åtland

Sindre trivst med alt som utfordrar og vert trigga av kreative prosjekt. Før han kom til oss jobba han 4 år som webdesignar i eit reklamebyrå på Forus, men var etterkvart klar for nye utfordringar sør for Skjævelandsbrunå. Med eit over gjennomsnittleg energinivå går overskuddsenergien etter arbeidsdagen til 5. divisjonsfotball på Klebe, løping, ski, squash og fjellturar.

Kjernekompentanse

 • Frontend-utvikling
 • Digital design
 • Kaffekoking og trivsel

Teknologiar

 • Adobe-pakka
 • WordPress
 • Webflow
 • Javascript
 • Figma

Lyst til å bli ein del av Grensesnitt?

Me er alltid interessert i å treffa kjekke og flinke folk, så ta gjerne kontakt med oss på bjornar@grensesnitt.no om du vil ta ein kaffe og ein prat.