Bestill reservedelar til pukkverket ditt utan grus i maskineriet.
242
10
55
nordic bulk reservedeler
Rask og enkel bestilling av reservedelar er kritisk for drifta til eit pukkverk. Når Nordic Bulk har bygd pukkverket ditt, blir dine reservedelslister tilgjengeleg i nettbutikken og du kan bestilla nye delar med eit tastetrykk.
Artikkel på nordicbulk.no

Nordic Bulk satsar tungt på digitalt nærvær i sin bransje, og jobbar målretta med å laga godt innhald som er relevant for andre i bransjen. Lurar du for eksempel på korleis du kan få meir penger til nytt utstyr i pukkverket? Nordic Bulk har tipsa du treng.

Tilpasninger på pukkverket

Me har óg laga ein interaktiv pukkverksbyggar som viser deg kva for eit utstyr som finst, kvar i pukkverket det vert brukt, samt gir deg tips til korleis du brukar utstyret best mogleg.

Nordic Edge

Fem nettsider i ei for Nordic Edge

Grafisk design av Raymond i Hooray Studio heart

Smarte nettsider til ein organisasjon som er pådrivar for smartare byar og samfunn – same bakside, kledd i fem ulike draktar.