UX-designar/Interaksjonsdesignar

Hei 👋 Me er Grensesnitt – tolv folk med kjærleik for godt digitalt design. Dei fleste av oss er utviklarar, og no vil me gjerne styrka den offisielle designkompetansen vår. Så er du interessert i å laga gode digitale opplevingar, frå idé og prototype, til utvikling og heilt fram til fornøgde brukarar, så vil me gjerne ha deg som kollega! heart

Du får jobba med:

 • digitale løysingar, både appar, nettstader og webbaserte system, frå start til slutt. 
 • brukarundersøkingar (intervju, observasjon, brukartesting).
 • gjennomføra arbeidsmøter med kundar og samarbeidspartnerar.
 • digital strategi, konseptutvikling, skisser, prototyping og brukartesting.

Me tilbyr:

 • tett samarbeid med designvenlege utviklarar.
 • stor fridom til å planlegga og bestemma korleis du vil gjennomføra prosjekta for å få eit godt sluttresultat.
 • eige kontor med utsikt over Jæren. Du kan rigga deg som du sjølv vil. 
 • hjelpsame og interesserte kollegaer som gjerne er med på sparring og problemløysing.

Me ser etter deg som er:

 • interessert i å vera med frå starten til slutten av eit prosjekt.
 • oppteken av å laga ei bra løysning, og jobba tett saman med både kundar og kollegaer for å få det til.
 • oppdatert på metodikk og interaksjonsdesignprinsipp og kan omsetja det til prototypar og digitalt design. 
 • glad i språk og tekst.
 • litt erfaren med kva som fungerar og ikkje fungerar i ulike prosjekt (minst eitt par år uti arbeidslivet).

Spørsmål eller ein kaffiprat?
Snakk med Martha Lyngnes (designer): martha@grensesnitt.no

Senda ein søknad? Søknadsfristen er 14. august
Snakk med Bjørnar Tollaksen (utviklar & dagleg leiar): bjornar@grensesnitt.no

Litt interessert?
Då kan du lesa vidare om oss og kva du vil få jobba med ⬇︎

Martha er på veg med Macen

Om Grensesnitt

Grensesnitt driv med digitalt design og utvikling og er i dag 12 tilsette. No er me 1 designer og 11 utviklarar (óg med auge for godt digitalt design). No søkjer me etter ein designar til som kan jobba med UX og anna knytta til digitalt design. Så om du har lyst på ein jobb der du i tillegg til å laga design som funkar, óg får vera med heile vegen fram til løysingane er ferdig utvikla og i bruk, så vil me gjerne høyra frå deg!

Litt om historien; i 2018 hadde Bjørnar eit ønske om å hjelpa bedrifter med å laga skikkeleg bra digitale løysingar, og etablerte derfor Grensesnitt AS. Me lagar og utviklar mobilappar, webbaserte tenester og bygger komponentbaserte nettstader for små og store bedrifter. I det daglege samarbeidar me oss imellom, og med dyktige designbyrå (som Studio Oker, Fasett og procontra) som lar oss laga spanande og solide løysningar.

Frå starten i 2018 har det bare gått oppover med ei stadig aukende oppdragsmengde. Me er i dag 12 gode kollegaer som sit i 13. etasje i Høghuset på Bryne.

Grensesnitt er framleis eit lite og ungt firma, slik at du får vera med å utvikla firmaet vidare, og velga kva for ein plass du vil ta. Arbeidskvardagen din vil vera fleksibel, og du kan for det meste tilpassa arbeidstidene til kvardagen din. Me har dagleg oppfølgjing og dialog med både kundane og samarbeidspartnerane våre for å laga løysningar av høg kvalitet. Jobben vert vanlegvis utført i lokala våre i Høghuset på Bryne, eller frå heimekontor når det trengst. I periodar kan det vera trong for å jobba litt ute hos kundane.

Eit utval av våre kundar er Easee, Universitetet i Stavanger, Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), Stavanger kommune, Helen & Hard med fleire. Du kan lesa meir om oss og kva me jobbar med på www.grensesnitt.no/prosjekter.

Hege og Lisa sparrar

Dette vil du få bryna deg på:

Som designer hos oss vil du jobba med å laga digitale løysingar, både appar, nettsider og webbaserte system, frå start til slutt. Av daglege arbeidsoppgåver vil du gjera blant anna brukarundersøkingar (intervju, observasjon, brukartesting), gjennomføra arbeidsmøter med kundar og samarbeidspartnerar, digital strategi, konseptutvikling, skisser, prototyping og brukartesting. Du vil jobba tett saman med utviklarane heile vegen fram til me har laga og lansert løysinga. Ofte er me óg med å utvikla løysingane vidare etter lansering.

Akkurat korleis du legg opp arbeidsdagen og prosjekta kan du i stor grad styra sjølv. Då er det ein fordel om du kjenner til eindel metodikkar og teknikkar innanfor UX og brukarsentrert design som kan hjelpa deg å planlegga og veta kva du bør gjera i eit prosjekt for å koma fram til eit godt sluttprodukt.

Som konsulent får du ein god bredde og variasjon i prosjekta. Dersom du likar å setja deg inn i nye bransjar og synest det meste er interessant når du lærar meir om det, vil du trivast godt her. Av områder vår noverande designer har vore innom kan me nemna undervisning i grunnskulen, pukk og grus, anleggsmaskinar, CNC-maskinar, kokebøker, motivasjonsappar med meir.

Har du lyst, kan du óg vera med på andre oppgåver knytta til drifta av eit lite selskap; tilbodsskriving, salsmøter, rekruttering av nye kollegaer, innreda kontorlokala, bestemma kva me har lyst til å finna på utanom arbeidstid. Dersom du vil ha ansvar for noko, så er det veldig sannsynleg at du får det.

Kaffipause

Kanskje du kjenner deg igjen i noko av dette:

 • Me ser etter deg som er oppteken av design og funksjonalitet, og korleis dei spelar best mogleg saman.
 • Du er oppteken av å laga ei bra løysing og gjera det som skal til for å få det til. For å få til dette jobbar du tett saman med både kundar og kollegaene dine.
 • Du kan interaksjonsdesignprinsipp og kan omsetja dei til prototypar og digitalt design.
 • Du treng ikkje å kunna alt, men du likar nye utfordringar og har lyst til å læra deg det du ikkje kan. Du får fagleg støtte og gode innspel frå kollegane dine.
 • Gode språklege eigenskapar er eit pluss – me jobbar aldri med Lorem Ipsum. Me jobbar tett med våre kundar og samarbeidspartnerer, så du må óg kunna kommunisera godt både muntleg og skriftleg på norsk og engelsk.
 • Du har helst jobba i minst eitt par år, slik at du har ein del erfaring med kva som fungerar og ikkje fungerar i ulike prosjekt.
Laging av kaffi

Dette kan me tilby

Du får god lønn og full fridom i val av nødvendig utstyr og verktøy (me føretrekk Mac!). Me brukar óg Figma, Slack og Google si business-løysing for e-post, kalender og liknande. Treng du Adobe-pakken (eller Microsoft Office) får du sjølvsagt det óg.

Hos oss har alle sitt eige kontor med utsikt over Jæren, og du kan rigga deg som du sjølv vil. Sjølv med eige kontor er dørene alltid opne, slik at det er lav terskel for å sparra eller slå av ein prat med ein kollega. Dersom du ønskjer å oppdatera deg fagleg tilbyr me stor fridom og gode ordningar óg her, og du får stort sett melda deg på kurs eller kjøpa inn litteratur etter eige ønskje. I oktober i år skal til dømes heile gjengen på Y-Oslo.

Du får hyggelege og flinke kollegaer, og dersom du er heldig får du óg helsa på vandrefalken som bur på terrasse vår. Om du likar kaffi, kan me freista med nykverna kaffi frå Austrått Kaffebrenneri. Me finn óg på ting utanfor arbeidstid, som til dømes vinsmaking, kino og sommarlunsjar der me testar ut serveringstilbodet i området. Du kan sjekka ut storyen vår på Instagram om du vil ha eit lite innblikk i kva me krydrar arbeidskvardagen vår med.