Kompetansebroen er en digital fagressursbank for helsepersonell og studenter i Helse Sør-Øst. I en arbeidshverdag presset på tid har vi gjort det enklere og kjappere for brukerne å finne det de trenger når de trenger det.

Kompetansebroen sin ledestjerne er å bidra til at de pasientene som sykehus og kommune deler får den beste behandlingen. For klare å gi pasientene så god behandling som mulig er deling av kompetanse livsviktig og Kompetansebroen.no gir helsepersonell og studenter tilgang til over tusen kvalitetssikrede opplæringsfilmer, digitale kurs, fagartikler, podkastepisoder og arrangementer.

243
208
16
Framside på Kompetansebroeb.no
Kompetansebroen hadde en grafisk verktøykasse med farger og fonter som de var fornøyd med. I det stegvise redesignet har det derfor handlet om hvordan vi kan bruke de visuelle virkemidlene best mulig også på de digitale flatene. Den gule profilfargen blir brukt sparsomt, men for å gi viktig elementer ekstra oppmerksomhet. I tillegg bruker vi den bringebærrøde fargen for å gi fokus til knapper og lenker. For å sette tonen og få frem hvem Kompetansebroen er for har forsiden også fått et grafisk løft med en illustrasjon av Viktor Sakshaug.

Nettsiden har eksistert siden 2018. I takt med at både innholdsmengden og antall brukere økte, vokste det også frem et behov for å gjøre det enklere å finne frem i og bruke innholdet. Sammen med spesialistene på helseinnhold i Conteir har vi en rammeavtale over flere år med Kompetansebroen, og har startet på et gradvis redesign, forbedring av brukeropplevelsen og teknisk oppgradering av siden.

For å finne ut hvordan siden opplevdes både for redaktører og brukere gjorde vi en rekke intervjuer. Sammen med Conteir intervjuet vi både de lokale redaksjonene, helsepersonell, ledere og studenter for å forstå brukerne og hva de trenger. 

Basert på intervjuene kom det fram at spesifikke filmer og digitale kurs var det mest verdifulle og oftest brukte innholdet, og bruksstatistikken bekreftet dette. En typisk brukssituasjon er helsepersonell som er på vei inn til en pasient for å gjøre en prosedyre som de ikke gjør så ofte. Da er det gull å kunne se en tre minutters kvalitetssikret video som viser hvordan du skal gjøre akkurat dette.

En viktig føring for redesignet ble derfor å finne en måte å løfte det mest populære innholdet og gjøre det enkelt for brukeren å finne.

Illustrasjon av hvor likt alt innholdet så ut før

I det gamle designet ble alle innholdstypene vist fram likt. Det gjorde det vanskeligere å se hvorvidt noe var en video, et kurs eller en podkast. Innsikten fra brukerne tydet på at de ofte visste om det var en film, et kurs eller en artikkel de lette etter, og i det gamle designet var ikke det så lett å se.

Illustrasjon av redesign av filmer

For at brukeren intuitivt skal se hvilken type innhold det er, tok vi det som er unikt med hver innholdstype og brukte det som virkemiddel i designet.

En film har typisk en varighet og en avspillingsknapp, mens en podkast-episode har varighet, sesong/episode og lenker videre til Apple/Spotify. Ved å løfte fram disse egenskapene vil brukerne lettere forstå hva de ser på uten at de trenger å lese tekstene.

 

245
242
239
Gammel og ny meny på Kompetansebroen.no
Alle de ulike innholdstypene fikk sin egen plass på forsiden. Ved å bruke forsiden til å gi gode innganger til det spesifikke innholdet som var mest brukt kunne vi slanke og forenkle toppmenyen.

Vi har også bistått Kompetansebroen med:

  • Gjennomføring av tilgjengelighetserklæring og forbedringer for å møte kravene.
  • Fasilitert både digitale og fysiske arbeidsmøter for å jobbe med kjerneinnhold og oppsett av sider for leger og helsefellesskap.
  • Løsningen er laget i publiseringsverktøyet WordPress. Etter at vi tok over driften har vi jobbet med å redusere bruken av plug-ins, forbedre hastigheten og rydde opp i koden.
Illustrasjon av godkjenningsportalen

Godkjenningsportal for PC-ordningen for elever

For Rogaland Fylkeskommune heart

Fylkeskommunen gir økonomisk støtte til PC til alle elever som har rett på plass på en offentlig videregående skole. Vi har laget en løsning som sikrer at alle som har rett på støtte får det, pluss at den gir mindre manuelt arbeid.