Vi gir deg svaret med en interaktiv visualisering av energiforbruk og hvordan energien forflytter seg mellom ulike bygg og kilder.
42
75
155
Energisentralen benytter lokale fornybare energikilder til å produsere og distribuere varme og kjøling til tre kommunale bygg; rådhuset, svømmehallen og administrasjonsbygget. I visualiseringen for Energisentralen kan du se hvordan denne energien beveger seg.
Økosystemet rundt energisentralen

Vi har laget integrasjoner for å kunne hente ut data fra ulike sensorer. Visualiseringen viser for eksempel live-temperaturer ulike steder i sentralen til enhver tid.

Tabell over energiforbruk

I tillegg til visualiseringene kan du også se alle tallene direkte i tabeller. Tallene oppdateres automatisk og fortløpende.