Fylkeskommunen har en ordning som gir økonomisk støtte til PC til alle elever som har rett på skoleplass på en offentlig videregående skole. Vi har utviklet en godkjenningsløsning som sikrer at alle som har rett på elev-PC skal få det, samtidig som den gir mindre manuelt arbeid.

Slik fungerte elev-PC ordningen før

Prosessen var asynkron og førte til lang ventetid for eleven, samt mye manuelt arbeid for fylkeskommunen.

0
0
0
Illustrasjon av den gamle måten å bestille elev-pc på

I midten av juli fikk de beskjed om de hadde skoleplass eller ei, og først da kunne de gå inn i elev-PC nettbutikken og bestille PC med rabatt. Beløpet ble reservert på kontoen deres.

Fra fylkeskommunen sin side, var det to studenter som jobbet hele sommeren med å nitidig sjekke inntakslister opp mot bestillingslister og manuelt avgjøre hvem som hadde rett på støtte og ikke.

I august fikk elevene svar på om de fikk støtte eller ei. Hadde de rett på elev-PC ble datamaskinene sendt ut. Hadde de ikke rett på elev-PC fikk de beløpet refundert, men ingen begrunnelse.

Slik fungerer elev-PC ordningen nå

Prosessen er automatisk og det går like fort som å kjøpe PC i en vanlig nettbutikk!

0
0
0
Illustrasjon av den nye måten å bestille elev-pc på

Nå kan elevene logge inn i elev-pc-nettbutikken med MinID, og via godkjenningsportalen får de automatisk beskjed om de har rett på støtte eller ei.

Har de ikke rett på støtte får de beskjed om dette før de legger inn en bestilling. De får også en forklaring på hvorfor de ikke får støtte, samt kontaktinformasjon om de vil klage.

Godkjenningsportalen – bedre for eleven og bedre for fylkeskommunen

Prosjektet startet i 2011 med den grunnleggende funksjonaliteten og har blitt videreutviklet og forbedret siden da. Nå kan elever som har rett på elev-PC forhåndsgodkjennes ved at de logger inn med MinID. Om de ikke blir forhåndsgodkjent får de en begrunnelse med en gang, så slipper de å vente og lure på hvorfor. I tillegg har vi laget en e-signering for avbetaling over tre år synkronisert opp mot løsningen, der enten foresatte eller elever over 18 år kan signere.

0
0
0
Illustrasjonsbilde av godkjenningsportal

Hver elev får kun støtte til én maskin, og løsningen sjekker automatisk alle elever som søker om datamaskin opp mot inntakslister og om de har rett til det. Dersom det dukker opp duplikater blir de lagt på en egen liste, slik at de kan sjekkes opp manuelt. I tillegg hjelper systemet til med å oppdage elever som har utnyttet støtteordningen, og fått støtte til mer enn en PC via forskjellige leverandører.

Løsningen er i dag tatt i bruk av fylkeskommunene i Rogaland, Viken, Vestland, Trønderlag og Troms og Finnmark. Alle deres leverandører, heriblant Komplett, Elkjøp, Eplehuset, ATEA med flere har gjort tette integrasjoner mot løsningen fra sine nettbutikker.