MinSiS er både ein app og ei nettside og gir studentane tilgang til alt Studentsamskipnaden i Stavanger(SiS) kan tilby. Appen og nettsida er bygd på ein felles innhaldsplattform.
219
9
98
minsis app og nettside
SiS leverar tenester til studentar i Stavanger-regionen. Tidlegare var SiS-sportssenter det mest synlege studentane knytta til SiS. Men dette er bare ei av mange tenester dei tilbyr. SiS er der for studenten sitt beste og ville få fram tenestene sine til alle studentane. Dette har me hjulpe dei med, i samarbeid med Okse som har stått for ux-arbeid og design. Kommunikasjonen med studentane går gjennom MinSiS, som både er ein app og ei nettside.

Både appen og nettsidene viser kva SiS gjer og brettar ut tenestetilbodet dei har til studentane. Ved første gangs bruk vert studentane losa gjennom 10 steg som fortel dei alt dei bør veta som nye studentar; fadderveka, studentbustader, studentbevis, pensumpakkar, sportssenteret, arrangement, helsetenester og kaféar.

219
9
98
Arrangementsoversikt
Ein av dei viktigaste oppgåvene til MinSiS er å vera samlingsstaden der du finn alle arrangement for studentar. Arrangement vert lagt inn éin gong i publiseringsløysinga Sanity, – deretter viser me innhaldet både i appen og på nettsidene. Me vert veldig glade og motiverte når ein student viser fram ein stappfull kalender og seier at «dette er ein sosial livreddar når ein er ny student i byen»!
Minsis integrasjoner

I prosjektet har me bidratt med alt av utvikling. Me har laga frontend i React, med Next.js som React-rammeverk for nettsidene. I backend har me brukt Node, og me har laga integrasjonar med eksterne system, som Feide for innlogging og kassasystemet i kafeen for kaffikort.

Minsis - publiseringssystemet Sanity

Til å halda styr på innhaldet har me valt Sanity, som er ei norskutvikla hovudlaus/headless publiseringsløysing. Det vil seia at presentasjonen er skilt fra sjølve innhaldet, slik at det går saumlaust å legga inn alt innhaldet ein stad og så visa det både i appen og på nettsida.