Sammen med Fasett har vi hjulpet Havfram med transformasjonen fra et olje- og gasselskap til et selskap som satser på havvind. Tekst og innhold er det First House som har stått for, og 3D-animasjonene er laget av Ben Hodges.
0
108
126
Havfram er tydelige på sin ambisjon om å bli et ledende selskap i overgangen fra olje- og gass til havvind. Designet til Fasett bygger opp under tydeligheten både med typografi, bilder og 3D-animasjoner (laget av Ben Hodges) og vi har overført dette også til digitale flater.

Video og animerte illustrasjoner er en viktig del av den visuelle identiteten til Havfram, og vi har videreført bruken av dette på nettsiden. Også i de interaktive elementene.

0
108
126
nyhetsarkivet-til-havfram
For å bevare den lange historien til Ocean Installer har vi migrert over alle nyhetene som selskapet har publisert tilbake til 2011. Når de nå ligger på de nye nettsidene har vi sørget for at de visuelt også framstår som en integrert del av nettsidene.