Arkitektfirmaet Holon lager arkitektur som bryr seg, og dette ville vi også at nettsidene skulle bry seg om.
51
51
51
Arkitektbyrået Holon ble til da 3 arkitektfirma slo seg sammen til ett – derav Holon; noe som på samme tid er både en helhet og en del. Animasjonen av logoen, laget av Studio Oker, er med over på nettsidene og viser nettopp dette, noe som både er en del og en helhet.
Holon prosjekter

Arkitekturen til Holon er i særklasse, og de ulike prosjektene deres er det som blir løftet frem på nettsidene.